--%>

     UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định số 1425/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT đối với Công ty CP Xi măng Thăng Long, huyện Hoành Bồ.

 

 

     Cụ thể, Công ty bị phạt 178 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt phạm vi cho phép (10% tổng diện tích) và chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất. 

     Quyết định nêu rõ, Công ty CP Xi măng Thăng Long phải thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác lấn chiếm về trạng thái an toàn; Khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đã lấn chiếm 2,8 ha tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ. 

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 3324816