--%>

    Ngày 10/6, tại tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội thảo khởi động Dự án “Xây dựng và chia sẻ mô hình không chất thải tại cộng đồng châu Á được lựa chọn”. Đây là Dự án do Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm chủ trì, Tổ chức GAIA Philipin, chương trình tái chế chất thải đô thị (MWRP) - USAID Mỹ tài trợ thông qua Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Viet). Địa phương phối hợp triển khai thực hiện là UBND xã Tân Hiệp và Cẩm Thanh (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam).

 

Quang cảnh Hội thảo

 

    Tại Hội thảo, sau khi nghe giới thiệu chung về Dự án và kế hoạch liên tịch, thông qua vai trò của các bên liên quan, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận về “Vai trò nông nghiệp hữu cơ trong xử lý rác thải nhà bếp ở xã Cẩm Thanh”, “Cộng đồng Cù Lao Chàm với nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần” cùng một số ý kiến đóng góp về nội dung, phương pháp, quy trình, điều kiện hỗ trợ triển khai và mối quan hệ phối hợp thực hiện giữa cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và nhân dân.

    Sau khi tổ chức Hội thảo và tham gia thiết kế tranh tái chế từ một loại rác thải nhựa nhằm truyền đi thông điệp và chia sẻ mô hình “không chất thải tại cộng đồng”, các đơn vị và địa phương liên quan đã cùng nhau ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện Dự án.

    Dự án “Xây dựng và chia sẻ mô hình không chất thải tại cộng đồng châu Á được lựa chọn” chính thức được thực hiện từ tháng 5/2020 - 3/2021.Mục đích của Dự án là truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải cho cộng đồng tại xã Cẩm Thanh, Tân Hiệp, từ đó hình thành ý thức BVMT, hướng đến không rác thải tại 2 địa phương này và xây dựng thí điểm các cơ sở thực hành quản lý rác thải (MRF). Mục tiêu phấn đấu đạt từ 75 - 80% hộ dân ở 2 xã thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, nâng cao tỷ lệ thu gom các loại rác tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý rác thải hữu cơ thành phân compost.

 

 Nguyên Hằng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2769351