--%>

    Ngày 11/10/2018, tại tỉnh Yên Bái, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo "Xây dựng NTM bền vững nhằm từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và chủ động phòng, chống thiên tai ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương  Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành, địa phương. Hơn 8 năm qua, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đã chung sức, đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao; số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố. Tính đến tháng 9/2018, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn NTM; 55 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; số xã dưới 5 tiêu chí là 80 xã (chiếm 0,9%); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 14,33 tiêu chí/xã...

    Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chương trình xây dựng NTM vẫn còn một số tồn tại cần phải tập trung khắc phục như: kết quả đạt được trong xây dựng NTM chưa đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa các địa phương và vùng, miền; tổ chức sản xuất trong nông nghiệp chưa liên kết bền vững, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM còn hạn chế… Đặc biệt, trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của BĐKH và thiên tai, những kết quả và giá trị mà Chương trình đã đạt được có nguy cơ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị kéo lùi lại ở một vài địa phương. Do đó, để xây dựng NTM bền vững, vấn đề thích ứng với BĐKH và PCTT cần được xem xét một cách toàn diện và xuyên suốt ở các nội dung của Chương trình.

    Phát biểu tại Hội thảo, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến nhận định, giai đoạn trước mắt, cần tập trung vào một số định hướng cụ thể, nhằm từng bước thích ứng với BĐKH và PCTT: Công tác quy hoạch NTM nên tính đến nội dung thích ứng với BĐKH và PCTT. Cùng với đó, cần rà soát, tổ chức thực hiện tốt nội dung về Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ thuộc Tiêu chí thuỷ lợi; Lồng ghép các nội dung về thích ứng với BĐKH và PCTT vào các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM; xây dựng và nhân rộng các mô hình làng, xã thích ứng với BĐKH và PCTT; chú trọng BVMT, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống; thực hành các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH và PCTT; Nâng cao năng lực của người dân nhằm về thích ứng với BĐKH và PCTT trong xây dựng NTM…

    Trước đó, vào chiều ngày 10/10, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đi tham quan một số mô hình xây dựng NTM bền vững thích ứng với BĐKH ở xã Đại Minh, Vĩnh Kiên và mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 2893387