--%>

     Ngày 29/8/2017, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo tham vấn đánh giá tác động kinh tế – xã hội khi Việt Nam tham gia phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali về kiểm soát và loại trừ các chất HFC thuộc Nghị định Montreal.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Theo Nghị định thư Montreal về các chất suy giảm tầng ozôn, HFC là hóa chất làm lạnh tuy không phá hủy tầng ozôn nhưng là các khí nhà kính có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP) cao, gấp khoảng 12-14.800 lần CO2.Trong khuôn khổ thực hiện Sửa đổi, bổ sung Kigalin các Bên tham gia Nghị định thư Montreal cam kết loại trừ dần việc sản xuất, tiêu thụ HFC. Việc thực hiện thành công Sửa đổi, bổ sung Kigali sẽ tránh phát thải khoảng 70 tỷ tấn CO2 tương đương trên phạm vi toàn cầu cũng như tránh cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm khoảng 0,50 C vào cuối thế kỷ này.

     Lộ trình loại trừ các chất HFC đối với Việt Nam là ngừng mức tiêu thụ các chất HFC trong giai đoạn 2014-2028, từ năm 2029 đến năm 2034 loại trừ 10%, từ năm 2035 đến năm 2039 loại trừ 30%; từ năm 2040 đến năm 2044 loại trừ 50% và vào năm 2045 phải loại trừ 80% tổng lượng các chất HFC.

     Tại Hội thảo, Cục Biến đổi khí hậu đã công bố Dự thảo lần thứ nhất đánh giá tác động kinh tế – xã hội khi Việt Nam tham gia phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal. Để hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của việc thực hiện Sửa đổi, bổ sung Kigali tại Việt Nam, Cục sẽ tăng cường phối hợp với Viện sinh thái và môi trường, các nhà khoa học, chuyên gia làm rõ một số các vấn đề liên quan đến đánh giá theo 3 trụ cột chính là kinh tế; xã hội; môi trường, trong mỗi trụ cột đó phải đánh giá cho được mặt được, chưa được dưới tác động của việc Việt Nam tham gia phê chuẩn. 

 

Nam Việt

Thống kê

Lượt truy cập: 5303354