--%>

     Nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước, Tổng cục Môi trườn đã có Công văn số 151/BTNMT-TCMT gửi các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngập nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2015. Chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2015 là: “Hãy bảo vệ đất ngập nước vì tương lai chúng ta” (“Wetlands for Our Future - Join us”).

 

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - rừng ngập mặn Ramsar thứ 50 của thế giới. (Nguồn ảnh: TTXVN)     Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới, năm nay, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ biết được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước cho tương lai chúng ta. Bộ cũng kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát triển bền vững tại các vùng đất ngập nước.
     Song song với đó, Bộ yêu cầu các địa phương, cơ quan, đoàn thể tiến hành các hoạt động tuyên truyền thích hợp về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới như treo biểu trương, áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi; tổ chức cuộc thi ảnh cho cộng đồng với nội dung là các vùng đất ngập nước bảo đảm tương lai của chúng ta.

 

Thu Hằng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 357925