--%>

     Từ ngày 26 – 27/3/2018, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ TN&MT tham dự cuộc họp Đối thoại chính sách môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại Tokyo, Nhật Bản.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng Đoàn công tác của Bộ TN&MT Việt Nam tại cuộc họp

 

     Đây là cuộc họp thường niên nằm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản được ký gia hạn lần thứ hai ngày 14/12/2016 tại Hà Nội. Cuộc họp tổ chức tại Nhật Bản lần này nhằm rà soát, đánh giá các hoạt động hợp tác đã và đang triển khai trong khuôn khổ MOU mới được gia hạn vừa qua, đồng thời, xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

     Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, vẫn còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng mà hai Bộ cần tiếp tục thúc đẩy, mở rộng trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng chính sách, pháp luật về BVMT.

     Trong khuôn khổ cuộc họp, hai bên tập trung thảo luận vào hai lĩnh vực biến đổi khí hậu và BVMT. Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, các nội dung liên quan đến Cơ chế tín chỉ chung (JCM), Hệ thống đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (MRV), các hoạt động thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu… Đối với lĩnh vực môi trường, quản lý chất thải, quản lý hóa chất, sửa đổi luật BVMT được hai bên thảo luận.

     Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thống nhất tiếp tục duy trì những nội dung hợp tác hiện nay, đồng thời mở rộng thêm một số hoạt động hợp tác mới như: Hợp tác xây dựng dự án thí điểm về đầu tư nhà máy xử lý chất thải tạo năng lượng điện dự kiến ở tỉnh Hải Dương; xây dựng phòng thí nghiệm các chất POP tại Tổng cục Môi trường; khảo sát nhu cầu và năng lực chuyển giao công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung (tại nguồn) So-ka-zô; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu ở 3 địa phương là Hải phòng, Huế và Đà Nẵng… Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị Bộ Môi trường Nhật Bản xem xét hỗ trợ công tác đào tạo tăng cường năng lực cho Trường Đại học TN&MT Hà Nội và Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Mính.

     Cuộc họp Đối thoại chính sách môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 12/2018 hoặc tháng 1/2019.

 

Phạm Đình

Thống kê

Lượt truy cập: 2501820