--%>

     Ngày 15/8/2018, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp lần thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp triển khai cơ chế tín chỉ chung (JCM) giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhằm đánh giá tình hình triển khai cơ chế JCM, tháo gỡ các vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai và thảo luận thông qua các phương pháp luận, hỗ trợ đăng ký và cấp tín chỉ cho các dự án JCM. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày 2/7/2013 về tăng trưởng các bon thấp và xây dựng Cơ chế tín chỉ chung (JCM), hai bên đã thành lập Ủy ban hỗn hợp để chỉ đạo việc thực hiện cơ chế JCM. Đến nay, Ủy ban hỗn hợp đã nỗ lực chỉ đạo công tác hợp tác, triển khai thực hiện cơ chế JCM, đã thông qua 9 phương pháp luận, triển khai 5 dự án và  cấp tín chỉ cho 2 dự án JCM tại Việt Nam.

     Cơ chế tín chỉ chung JCM do Nhật bản đề xuất là một cơ chế hợp tác tự nguyện, thông qua các hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính tại các quốc gia đang phát triển. Cơ chế JCM được đánh giá là một trong các cơ chế cụ thể hóa định hướng của Thỏa Thuận Pari, có nhiều tiềm năng thành cơ chế toàn cầu với mạng lưới các quốc gia tham gia ngày càng tăng. Việt Nam luôn nỗ lực cùng phía Nhật Bản thúc đẩy, triển khai cơ chế JCM tại Việt Nam và mong muốn cơ chế hợp tác này sẽ sớm trở thành cơ chế toàn cầu, qua đó, thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

     Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, đến năm 2030, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế. Vì vậy, trong thời gian từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần tăng cường triển khai cơ chế JCM thiết thực, hiệu quả. Thứ trưởng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực và thúc đẩy triển khai nhiều dự án JCM tại Việt Nam, trước mắt đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thực hiện các dự án JCM.

    Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban hỗn hợp đã trao đổi và thống nhất thông qua tỷ lệ phân chia tín chỉ cho 2 dự án: dự án VN002 về thúc đẩy bệnh viện xanh thông qua tăng cường hiệu quả năng lượng/môi trường tại các bệnh viện quốc gia tại Việt Nam và dự án VN003 về Khách sạn các bon thấp ở Việt Nam nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà thương mại thông qua ứng dụng thiết bị hiệu năng cao. Ngoài ra, Ủy ban hỗn hợp cũng đã thống nhất với các ý tưởng về xây dựng các quy tắc và hướng dẫn triển khai REED+ theo cơ chế JCM tại Việt Nam, hướng thúc đẩy tăng cường cơ hội hợp tác thực hiện cơ chế JCM tại Việt Nam và chương trình làm việc Ủy ban hỗn hợp trong thời gian tới.

 

Nguyên Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 1575914