--%>

     Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/3/2018, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cộng hòa Cuba Elba Rosa Pérez Montoya đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về BVMT.

     Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực BVMT, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác mà hai bên thỏa thuận. Việc hợp tác sẽ được triển khai thực hiện thông qua các cơ chế:

     Xác định và thực hiện các dự án trong lĩnh vực quản lý môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, khí tượng thủy văn, ứng phó với BĐKH, giảm thiểu rủi ro thảm họa (bao gồm cả thảm họa có nguồn gốc địa chất), giáo dục môi trường và quản lý thông tin và nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và sở hữu công nghiệp;

     Đẩy mạnh hợp tác trong quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường cũng như trong phát triển hệ thống dữ liệu và thông tin về môi trường; trao đổi thường xuyên các ấn phẩm và thông tin về tình hình và kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý và giáo dục môi trường, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH;

     Thúc đẩy và thực hiện trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực quản lý môi trường, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH; Các khu bảo tồn, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường và các đề tài khác có liên quan đến môi trường;

     Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, khóa học và các hình thức sự kiện khác trong lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giáo dục môi trường, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH; các chương trình đào tạo và bồi dưỡng thông qua cấp học bổng và các hình thức đào tạo khác cho các chuyên gia của các tổ chức nằm trong hệ thống quốc gia về môi trường, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH; trao đổi thông tin trong các vấn đề cụ thể như xử lý chất thải, sản xuất sạch…

     Để triển khai thực hiện Bản ghi nhớ này, hai bên khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và các TP cũng như các cơ quan nghiên cứu liên hệ trao đổi trực tiếp với nhau trong lĩnh vực BVMT, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH.

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 3078933