--%>

     Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho Dự án phát triển du lịch sinh thái và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước ở Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim vì lợi ích của cộng đồng và đa dạng sinh học. Tổng giá trị viện trợ là 2,6 tỷ đồng (tương đương 114.500 USD) do Tổ chức WWF Việt Nam tài trợ.

 

VQG Tràm Chim

 

     Ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu của Dự án là nâng cao bảo tiền đa dạng sinh học đất ngập nước của VQG Tràm Chim, đảm bảo việc sử dụng bền vững các tài nguyên và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương bằng cách ứng dụng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.

     Dự án được thực hiện trong năm 2017 với các hoạt động như: Tuyên truyền cho người dân phương thức quản lý đất ngập nước dựa vào sinh thái, cải thiện hệ thống cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư vùng đệm, thí điểm mô hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm…

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 2796695