--%>

    Ngày 4/6/2019, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật BVMT đối với các chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam 2019.

 

 

    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 4/10/2017 ngày 10/4/2017 của Bộ TN&MT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ… đến các chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh.

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại, công nghệ xử lý nước thải, các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Qua đó, tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường giữa Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

 

Quỳnh Như

Thống kê

Lượt truy cập: 1576781