--%>

     Bộ TN&MT đã có công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

     Theo đó, năm 2018, Bộ TN&MT tổ chức Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

     Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam như: Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Các văn bản, thỏa thuận song phương, đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực quốc gia, bảo về quyền, lợi ích quốc gia của của ở biển Đông…

 

 

     Đồng thời, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2018 sẽ đồng loạt diễn ra các hoạt động Tuần lễ Biển và hải đảo và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và hải đảo và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018; Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo của người dân và cộng đồng. Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội đối với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” ở nơi công cộng, các tuyến phố chính. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và các hải đảo, kêu gọi xây dựng các công trình BVMT phục vụ lợi ích cộng đồng; Ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, BVMT biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

     Bộ TN&MT khuyến khích các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyến mục tuyên truyền các hoạt độnghưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

 

Thu Hà

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2135610