--%>

     Ngày 26/12/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tới dự Hội nghị.

    Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường, Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy đã Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường được thành lập trên cơ sở 2 đơn vị cũ là Trung tâm Thông tin và Tư liệu Môi trường và Tạp chí Môi trường, theo Quyết định số 1320/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; tổng hợp, xây dựng và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường; thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học.

   Năm 2018, Trung tâm được giao kế hoạch thực hiện 8 nhiệm vụ kinh phí không thường xuyên thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường với tổng kinh phí là 12.183 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc. Cụ thể:

   Về công tác thu thập, xây dựng, hướng dẫn, quản lý và bảo mật an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin môi trường quốc gia phục vụ quản lý nhà nước về môi trường. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua truyền thông đa phương tiện; Xây dựng nội dung Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 thuộc lĩnh vực môi trường; Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường năm 2019; Duy trì hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường và Website không gian dữ liệu môi trường; Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu, khảo sát hiện trạng trang thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực môi trường; Quản trị hệ thống máy chủ server, cơ sở dữ liệu và cổng thông tin điện tử (website) tại một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường; Đầu mối đề xuất kế hoạch triển khai Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng thông tin mạng của Bộ trưởng Bộ TN&MT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Trong công tác thu thập, xây dựng và quản lý dữ liệu, tư liệu, thư viện giấy và điện tử phục vụ quản lý nhà nước về môi trường của Tổng cục Môi trường; chỉ đạo và hướng dẫn việc thu thập, giao nộp, lưu trữ, quản lý, thống kê, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tư liệu môi trường; tổng hợp và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường theo quy định của pháp luật. Năm 2018, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường, quản lý tư liệu môi trường; Khảo sát, đánh giá hiện trạng thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu hiện đang lưu trữ trong nước liên quan đến chất độc da cam/dioxin; Xây dựng và cập nhật thư viện điện tử và thư viện giấy môi trường của Tổng cục môi trường; Hướng dẫn các Sở TN&MT, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về công tác quản lý và lưu trữ dữ liệu, tư liệu môi trường.

    Đối với công tác xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ quản lý nhà nước về BVMT, Trung tâm được giao thực hiện nhiệm vụ: Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường; Đánh giá tình hình nguồn thải, phát sinh chất thải và công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải; Xây dựng và triển khai kiến trúc chính phủ điện tử Bộ TN&MT; Xây dựng các quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu, khung cơ sở dữ liệu môi trường và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường thực hiện; Thẩm định nội dung dự toán các nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu của các đơn vị trong Tổng cục Môi trường phục vụ phê duyệt nhiệm vụ theo yêu cầu của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

    Về công tác báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đã xuất bản được 19 số Tạp chí Môi trường, với hơn 1.000 bài, tin, ảnh. Nội dung bám sát, phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động trọng tâm hoạt động của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT trong năm 2018; thực hiện các hoạt động dịch vụ truyền thông và quảng cáo trên Tạp chí Môi trường. Hình thức của Tạp chí được đảm bảo, phát hành trong cả nước. Chủ đề và nội dung các số theo đúng tôn chỉ mục đích, bám sát các trọng tâm hoạt động về BVMT của Bộ TN&MT, các hoạt động của Tổng cục Môi trường và các vấn đề môi trường khác được xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, Tạp chí Môi trường điện tử (tapchimoitruong.vn) đã cập nhật được hàng nghìn bài, tin, ảnh, thu hút số lượng hàng chục nghìn người truy cập tìm kiếm thông tin. Cùng với đó, Tạp chí đã phối hợp với một số tờ báo có lượng độc giả lớn, phát hành rộng rãi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật, chính sách về BVMT. Ngoài ra, Tạp chí còn phối hợp với các báo: TN&MT (Bộ TN&MT); Đại biểu nhân dân (Quốc hội), Đại đoàn kết (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Diễn đàn Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Báo tiếng Anh - VietnamNews (Thông tấn xã Việt Nam); xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về môi trường trên các báo này với hàng chục bài, tin, ảnh đăng tải hàng ngày về các vấn đề môi trường trong nước và trên thế giới, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật BVMT trong cộng đồng…

   Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019, Trung tâm sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao; Xây dựng mở mới các nhiệm vụ, hợp tác và đào tạo với các chuyên gia quốc tế, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở nhằm nâng cao năng lực bảo đảm hoàn thành công tác thông tin và tư liệu môi trường đặc biệt là xây dựng CSDL môi trường Quốc gia. Cùng với đó, xây dựng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là một đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống cho các CBNV; Tích cực triển khai áp dụng các công nghệ hiện đại vào công tác thông tin tư liệu môi trường; Tìm kiếm các dự án, các tài trợ để tăng cường cho hệ thống Hạ tầng CNTT tại Trung tâm; Thực hiện nghiêm túc Quy chế Chi tiêu nội bộ, trả lương, trả công và thu nhập cho các CBNV trên cơ sở hiệu quả công việc đã thực hiện; Tăng cường nhân lực về công nghệ thông tin để đảm bảo duy trì và phát triển hạ tầng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin môi trường quốc gia phục vụ quản lý nhà nước về môi trường. Đặc biệt, xây dựng và trình Tổng cục trưởng phê duyệt Đề án Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động Tạp chí Môi trường; Chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Môi trường (25/2/1999 - 25/2/2019) vào tháng 3/2019.

    Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đánh giá cao các kết quả đạt được của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường trong năm 2018. Phó Tổng cục trưởng đề nghị, Trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện tốt công tác chuyên môn trong năm 2019, nhất là cần tiếp tục làm tốt chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường.

   Bên cạnh các nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng cục trưởng mong muốn Trung tâm kiện toàn, ổn định nhân sự, tổ chức bộ máy để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn.

    Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường, Q.Giám đốc Nguyễn Văn Thùy ghi nhận những ý kiến mang tính định hướng cụ thể, sâu sắc của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị chức năng, đây sẽ là những gợi mở để Trung tâm thực hiện tốt hơn nữa kết quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Hương Đỗ

Thống kê

Lượt truy cập: 2787177