--%>

    Tại cuộc họp với các đại diện đồng cấp đến từ Nội Mông tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 5/3/2019, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trình bày báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc, trong đó cho biết, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy nền kinh tế không được trả giá bằng môi trường xuống cấp. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ quan điểm, khi nền kinh tế Trung Quốc đi từ tăng trưởng tốc độ cao sang phát triển về mặt chất lượng, việc ngăn chặn ô nhiễm và quản trị môi trường là những yếu tố quan trọng cần phải tính đến.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ đại diện đến từ Nội Mông tại Đại hội Đại biểu nhân dân Trung Quốc (NPC)

 

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, các doanh nghiệp là những nhân tố gây ô nhiễm chính phải có trách nhiệm BVMT. Ông yêu cầu các cơ quan giám sát môi trường của Trung Quốc xem xét các yêu cầu hợp pháp từ doanh nghiệp và cho doanh nghiệp thời gian để có biện pháp khắc phục ô nhiễm.

    Tại cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện mong muốn tham gia cuộc thảo luận của Hội đồng khu vực Nội Mông vì điều này sẽ chứng minh sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền của dân tộc thiểu số và BVMT. Chủ tịch Tập Cận Bình chia sẻ với các đại diện đồng cấp rằng, bảo vệ đồng cỏ và rừng là ưu tiên hàng đầu của vùng Nội Mông. Ông nhắc lại "ba trận chiến quan trọng" mà ông đã đề cập vào năm 2017 là vấn đề môi trường, giảm đói nghèo và giảm rủi ro kinh tế.

 

Châu Loan 

Thống kê

Lượt truy cập: 348123