--%>

     Ngày 19/4/2017, Bộ BVMT (MEP) và Bộ Tài chính (MOF) Trung Quốc, đã đưa ra một khung các “biện pháp đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ phòng, chống ô nhiễm nguồn nước” nhằm nâng cao hiệu quả của các nguồn ngân sách phục vụ hoạt động phòng, chống ô nhiễm nguồn nước.

     Theo đó, hai cơ quan trên sẽ hợp tác xây dựng bảng xếp hạng hoạt động để đánh giá mức độ hiệu quả trong công tác sử dụng quỹ và quản lý các dự án phòng, chống ô nhiễm.

     Sau khi tiến hành đánh giá toàn diện, cơ quan chức năng sẽ xếp hạng các cơ quan sử dụng quỹ theo một hệ thống 4 bậc, gồm có “Rất tốt”, “Tốt”, “Đạt tiêu chuẩn”, và “Không đạt tiêu chuẩn”. Chính quyền địa phương sẽ được thưởng nếu có thứ hạng từ “Tốt” trở lên, và sẽ bị phạt nếu rơi vào hạng “Không đạt tiêu chuẩn” trong công tác BVMT nước.

 

Trung Quốc tăng cường giám sát quỹ phòng chống ô nhiễm nguồn nước

 

     Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực kiềm chế và ngăn chặn tình trạng kém hiệu quả trong công tác sử dụng các nguồn ngân sách dành cho hoạt động BVMT.

     Theo số liệu của Văn phòng Kiểm toán quốc gia (NAO) Trung Quốc, trong năm 2016, nước này đã sử dụng lãng phí 17,6 tỷ nhân dân tệ (2,56 tỷ USD) ngân sách phục vụ hoạt động kiểm soát ô nhiễm và quản lý nguồn tài nguyên.

     Cũng theo NAO, tổng cộng có 397 dự án bảo vệ nguồn nước đã không thu được hiệu quả như mục tiêu ban đầu, và một số quỹ môi trường đã không được phân bổ phù hợp cho những kế hoạch BVMT đặc biệt. 

 

Phạm Đình

Thống kê

Lượt truy cập: 3324501