--%>

     Chúng ta sinh sống trong một hành tinh xanh duy nhất có sự sống. Trái đất cung cấp mọi thứ sinh tồn và phát triển của con người: không gian rộng rãi, bầu không khí tươi mới, đất đai màu mỡ, nguồn nước trong lành, thức ăn phong phú… Là sản phẩm của sự tiến hoá của Trái đất và những tinh linh trong vạn vật. Con người từng chung sống hoà bình, phát triển hài hoá với môi trường và vạn vật trên Trái đất. Nhưng hoạt động sản xuất, sinh hoạt của xã hội con người cận đại đang phá vỡ sự hài hoà này, cường độ khai thức sử dụng các nguồn tài nguyên trên Trái đất của con người và mức độ phá hoại môi trường đã tới mức không thể thêm nữa. Cùng với việc thưởng thức sự huy hoàng của của các thành tựu, con người cũng tự cảm nhận tính nghiêm trọng của vấn đề môi trường.

 

 

     Hiện thực tàn khốc đã nói với nhân loại, sự nhận thức bất công và cách làm không hợp lý khi đánh đổi sự hi sinh môi trường và tài nguyên lấy sự phát triển kinh tế, bước tiến văn minh vật chất bấy lâu nay cần phải thay đổi ngay lập tức.Từ giữa thế kỷ XX trở lại đây, cùng với sự thức tỉnh của con người đối với vấn đề môi trường và sự phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp bảo vệ môi trường toàn cầu, cũng sản sinh ra ứng dụng khoa học kỹ thuật môi trường, nó liên quan đến nhận thức toàn diện và sâu sắc của con người đối với vấn đề môi trường, những nghiên cứu khoa học được triển khai để phòng chống sự xuất hiện và nguy hiểm của vấn đề môi trường, những nghiên cứu khoa học được triển khai để phòng chống sự xuất hiện và nguy hiểm của vấn đề môi trường cùng với các biện pháp kĩ thuật công trình, chính trị, pháp luật, kinh tế, hành chính, giáo dục… được áp dụng để BVMT.

     Tri thức và kỹ năng BVMT, xây dựng hành tinh xanh là cuốn sách dành tặng cho những người yêu mến ngôi nhà chung, quan tâm đến sự nghiệp BVMT, để chúng ta cùng học tập các tri thức khoa học, nắm vững các kỹ năng chuyên nghiệp về BVMT, xây dựng ngôi nhà hiện có, nỗ lực xây dựng ngôi nhà màu xanh tương lai.

 

Bùi Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 948678