--%>

     Ngày 11/3/2019, Bộ TN&MT đã có văn bản số 1042/BTNMT-TCMT đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ TN&MT.

     Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng kê khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT, gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng, địa chỉ: Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

     Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 30/6/2019 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng. Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường: http://www.nea.gov.vn và trang web của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://monremedia.vn.

     Lễ trao Giải thưởng dự kiến tổ chức nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tháng 9/2019). 

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 2680506