--%>

​     Ngày 6/11/2017, Tổng cục Môi trường ban hành Công văn số 3043/TCMT-VP gửi Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng. Chỉ thị là chủ trương và giải pháp kịp thời, thiết thực của Bộ TN&MT trong việc tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực môi trường trên phạm vi toàn quốc.

     Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng, Tổng cục Môi trường đã thiết lập đường dây nóng cấp Trung ương theo số điện thoại 086.900.0660 và địa chỉ thư điện tử duongdaynong@vea.gov.vn.

     Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, đảm bảo thông suốt từ Trung ương đến địa phương, Tổng cục Môi trường đề nghị các Sở TN&MT công bố, vận hành đường dây nóng 24/7 trên địa bàn quản lý trước ngày 15/11/2017 theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng tại Chỉ thị. Đồng thời, tổng hợp tình hình xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, gửi về Tổng cục Môi trường trước ngày 25 hàng tháng.

     Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường yêu cầu các Sở TN&MT, trước mắt thực hiện quy trình tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng theo Phụ lục kèm theo Công văn số 2279/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2017 của Bộ TN&MT.

 

Sơn Tùng

Thống kê

Lượt truy cập: 2137991