--%>

     Ngày 16/5/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) Ralf Bredel.

     UNIDO là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về thúc đẩy phát triển công nghiệp nhằm giảm nghèo, toàn cầu hoá toàn diện, phát triển bền vững môi trường, với nhiệm vụ thúc đẩy và tăng cường phát triển công nghiệp toàn diện, bền vững ở các nước đang phát triển cũng như các nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. UNIDO bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1978 với vai trò là cơ quan chuyên môn, trợ giúp thực hiện về chuyển giao kỹ thuật cho các dự án phát triển công nghiệp của Việt Nam. Thời gian qua, UNIDO và Bộ TN&MT đã có nhiều hợp tác quan trọng và đạt được kết quả đáng khích lệ. Do đó, tại buổi làm việc, Trưởng đại diện Văn phòng vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNIDO Ralf Bredel mong muốn, UNIDO và Bộ TN&MT sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án đang triển khai, đồng thời đề xuất các hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

     Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, thời gian qua, Bộ TN&MT và UNIDO đã có nhiều chương trình phối hợp trong 2 lĩnh vực BĐKH và môi trường. Trong đó có thể kể đến Dự án “Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực kho lạnh” được triển khai từ năm 2014 - 2017, đã thực hiện các hoạt động thí điểm tại 4 doanh nghiệp sử dụng kho lạnh, giúp loại trừ chất làm suy giảm tầng ô-dôn và giảm phát thải khí nhà kính; Dự án "Các hoạt động hỗ trợ phê chuẩn Bản sửa đổi, bổ sung Kigali" được thực hiện từ năm 2018 - 2019. Hiện nay, Dự thảo Bản sửa đổi bổ sung Kigali của Việt Nam đã được hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ TN&MT phê duyệt, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ.

     Bên cạnh đó, Dự án “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNIDO được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. Hai bên đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ Dự án, giúp giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (UPOP) trong hoạt động đốt ngoài trời.

     Bộ TN&MT cũng đang phối hợp với UNIDO chuẩn bị đề xuất các dự án do GEF tài trợ như Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực triển khai, ứng dụng các công nghệ các bon thấp và tiết kiệm năng lượng trong chuỗi làm lạnh thực phẩm” và Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam (pha 2)”. Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục BĐKH hậu và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UNIDO hoàn thiện đề xuất các dự án. Thứ trưởng hy vọng, UNIDO sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bộ trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

 

Phạm Văn Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 347350