--%>

     Năm 2017, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã chọn chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

     Hưởng ứng Chiến dịch, ngày 24/8/2017, Bộ TN&MT có công văn số 4313/BTNMT-TCMT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về BVMT, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động BVMT.

     Bên cạnh đó, xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; Lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội, những hành vi gây ô nhiêm môi trường; Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa công tác BVMT, thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm BVMT.
 

 

     Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động BVMT; Phát động phong trào “Toàn dân tham gia BVMT”; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; Tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; Trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc; Trao đổi sản phẩm tái chế; Ngày hội sống xanh...

     Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại; Tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia BVMT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

     Đối với 28 tỉnh/thành phố và các cơ quan/đơn vị có trụ sở tại các địa phương ven biển, cần tăng cường tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; Lựa chọn các điểm nóng về ô nhiễm môi trường để tổ chức ra quân làm sạch biển; Bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, đảm bảo không tái diễn tình trạng ô nhiễm; Chủ động liên hệ và phối hợp với Kênh truyền hình VTV24 xây dựng kế hoạch/phương án tuyên truyền về các hoạt động làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh truyền hình địa phương.

     Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, gửi về Bộ TN&MT trước ngày 5/9/2017 để phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo tổng hợp kết quả gửi vê Bộ trước ngày 25/10/2017.

Xem và tải nội dung Công văn hướng dẫn tại đây!

 

Thu Hằng

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 348355