--%>

     Ngày 7/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp triển khai Kế hoạch Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức; Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến và các đơn vị liên quan.

     Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kế hoạch và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp chủ yếu triển khai chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030, ngày 5/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm tổ chức Tổng kết cho các đơn vị có liên quan. Bộ TN&MT được giao thực hiện Tổng kết nội dung “Khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề”, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020 và phối hợp với cơ quan chủ trì là Bộ NN&PTNT tổng kết nội dung “Vệ sinh môi trường nông thôn” cũng như kết quả thực hiện tiêu chí 17 về môi trường.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Trên cơ sở nội dung được phân công, tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện: Đánh giá, tổng kết tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết nội dung thành phần thuộc trách nhiệm Bộ TN&MT; Triển khai hướng dẫn kiểm tra tại 2 tỉnh được phân công là Hà Nam và Nam Định theo Quyết định số 421/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020; Triển khai Quyết định 17/QĐ-TTg ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) trở thành huyện NTM kiểu mẫu; Tổng kết các nhiệm vụ của Bộ TN&MT liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai phục vụ mục tiêu xây dựng NTM.

     Kết thúc cuộc họp, hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tiêu chí 17 về môi trường và cảnh quan nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 dự kiến trong tháng 8 năm 2019.

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 349090