--%>

    Trong khuôn khổ Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật Bản, ngày 11/1/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp Ban công tác hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về quản lý, xử lý chất thải phát điện, nhằm chia sẻ thông tin về quản lý, xử lý chất thải, chất thải rắn phát điện, giúp Ban Công tác xây dựng kế hoạch hợp tác, lộ trình thực hiện chính sách, mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

    Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, với 70% lượng chất thải rắn phát sinh được sử dụng để sản xuất điện, Nhật Bản được coi là quốc gia thực hiện thành công công tác quản lý, xử lý chất thải rắn bằng cách hình thành xã hội tái chế, tái tạo năng lượng từ chất thải rắn. Trong khi đó, chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam đang được xử lý chủ yếu thông qua phương pháp chôn lấp nhưng chỉ khoảng 30% các bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Ngoài ra, trên cả nước hiện có khoảng 30 cơ sở xử lý chất thải thành phân mùn hữu cơ (compost) và gần 300 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (chủ yếu là lò đốt rác cỡ nhỏ, quy mô cấp xã). Vì vậy, việc quản lý chất thải rắn hiện nay đang là bài toán khó đối với cơ quan quản lý và chưa đáp ứng được yêu cầu về BVMT, chưa được xử lý, thải bỏ một cách an toàn.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

    Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đặc biệt phát triển trong lĩnh vực môi trường thông qua hoạt động hợp tác kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. Bộ TN&MT mong muốn tiếp tục hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý chất thải rắn của Nhật Bản để tìm kiếm mô hình phù hợp và kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án đốt chất thải phát điện.

    Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Takaaiki Katsumata chia sẻ, tại cuộc Họp đối thoại chính sách môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 được tổ chức năm 2018 tại Nhật Bản, các bên đã nhất trí triển khai xây dựng các dự án cụ thể để quản lý, xử lý chất thải cũng như bàn về việc thành lập Ban công tác hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản. Cuộc họp lần thứ nhất năm 2019 được tổ chức nhằm trao đổi thông tin, bàn về các giải pháp xử lý chất thải tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu này, cần thiết lập hệ thống quản lý chất thải phù hợp, dựa trên chính sách và các công nghệ 3Rs, bao gồm cả chuyển đổi chất thải thành năng lượng.

    Theo Thứ trưởng Takaaiki Katsumata, hiện trạng chất thải ở Việt Nam đang phát sinh ngày càng lớn, nên các hoạt động quản lý chất thải sẽ là những hoạt động quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và Việt Nam phải có những hành động cấp thiết. Thứ trưởng Takaaki Katsumata rất tâm đắc với quan điểm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Do vậy, Thứ trưởng Takaaki Katsumata khẳng định, với quan điểm, chính sách của Việt Nam và kinh nghiệm, công nghệ của Nhật Bản thì chắc chắn, Nhật Bản sẽ đáp ứng được những yêu cầu của Việt Nam trong công tác xử lý chất thải, BVMT, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

    Tại Cuộc họp, các nhà quản lý và các chuyên gia đã chia sẻ, bàn về các nội dung về kỹ thuật, các vấn đề về luật pháp và hiện trạng về quản lý chất thải ở Việt Nam để cùng nhau xây dựng kế hoạch hợp tác, lộ trình thực hiện nhằm xây dựng chính sách, mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 2795912