--%>

     Nhiều năm nay, cùng với xây dựng mô hình dạy tốt, học tốt, Trường THPT Dân tộc nội trú mang tên nhà cách mạng, nhân sĩ trí thức người Khmer - Huỳnh Cương còn thực hiện tốt mô hình “5 không”: Không gây ô nhiễm môi trường; không bạo lực, bạo hành trong học đường; không tham gia các tệ nạn xã hội; không để cháy nổ xảy ra; không để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ.

 

 

     Mô hình “5 không” của Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương được thực hiện từ năm 2011 đến nay đã đạt được hiệu quả tích cực. Nhiều năm liền, 100% học sinh nhà trường không vi phạm các nội dung của mô hình. Từ hiệu quả thiết thực của mô hình, hiện Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương đang thực hiện mô hình tiếp theo là “5 không, 2 có”. Năm không là không bạo lực, bạo hành trong học đường; không tham gia các tệ nạn xã hội; không để cháy nổ xảy ra; không để ô nhiễm môi trường; không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Hai có là có văn hóa ứng xử trong tham gia giao thông; có ý thức tự phòng, tự quản nơi học tập, công tác và cư trú. Đây là mô hình góp phần rất lớn trong xây dựng “hàng rào” vững chắc phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như BVMT. 

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 1232285