--%>

     Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Trà Vinh đã ban hành văn bản số 1147/SGDĐT-VP về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt đề cập đến phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

     Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ô nhiễm rác thải nhựa, vận động công chức, viên chức và học sinh đổi thói quen sử dụng sản phẩm túi ni lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

Ảnh minh họa/internet

 

     Đối với các cơ sở giáo dục, từng bước giảm dần, tiến đến không sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa như: Túi đựng tài liệu, bìa, nước uống đóng chai trong các cuộc họp, hội nghị mà thay thế bằng những sản phẩm làm bằng giấy, sản phẩm sử dụng được nhiều lần, ít gây ô nhiễm môi trường, dễ phân hủy...

     Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, thực hiện không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; vận động người thân trong gia đình sử dụng những sản phẩm thay thế nhựa, bảo đảm thân thiện môi trường.

 

Phạm Đình

Thống kê

Lượt truy cập: 2080222