--%>

     Nhằm nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh về công tác BVMT, hạn chế tình trạng vứt bừa bãi vỏ chai, gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng ngay trên đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã thực hiện chương trình tuyên truyền, vận động hội viên thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV bỏ đúng nơi quy định.

     Đồng thời, Hội cũng tập huấn cho 200 hội viên tìm hiểu về tác hại của thuốc BVTV đối với môi trường, sức khỏe con người. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm BVMT của cộng đồng.

 

Mô hình thu gom bao bì thuốc BVTV do Hội Nông dân Trà Vinh hỗ trợ thực hiện

     Đây là năm thứ ba Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chương trình này. Năm thứ nhất Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng thực hiện tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Sau đó, UBND huyện đã nhân rộng mô hình sang các xã khác bằng nguồn kinh phí địa phương. Năm thứ hai, mô hình được thực hiện tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

     Năm 2020, UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí BVMT với tổng kinh phí hơn 213 triệu đồng để thực hiện mô hình tại hai xã Thông Hòa và Tam Ngãi của huyện Cầu Kè. Thông qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc BVMT nông thôn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 

Đức Anh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2081817