--%>

     Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường xử lý và tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang đã có thông báo về đường dây nóng của tỉnh.

 

 

     Cụ thể, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang đã lập đường dây nóng qua số điện thoại: 0273.3877035 và hộp thư điện tử stnmt.thanhtra@tiengiang.gov.vn. Đường dây nóng sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày và bảy ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

     Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ô nhiễm môi trường đi vào hoạt động, giúp cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng nắm bắt thông tin ô nhiễm môi trường, kịp thời có giải pháp chỉ đạo công tác khắc phục các sự cố môi trường, bảo đảm môi trường sống cho người dân.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 1379636