--%>

     Ngày 29/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo kết thúc Dự án “Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh”. Dự án đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tại 6 địa phương: Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Tham dự Hội thảo có đại diện các nhà tài trợ quốc tế, lãnh đạo các Bộ/ngành: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…

      Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Giám đốc Dự án cho biết: Sau hơn 5 năm triển khai, Dự án đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Đây là Dự án lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam đã hỗ trợ tích cực giúp Chính phủ huy động các nguồn lực thực hiện Chiến lược TTX. Đến nay đã có 7 Bộ/ngành, 30 địa phương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược TTX thể hiện nỗ lực của Chính phủ và các nhà tài trợ đối với công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT/Bộ KH&ĐT, Phó Giám đốc Dự án đã giới thiệu những nỗ lực và kết quả chính, bài học kinh nghiệm và giải pháp để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và huy động nguồn lực liên quan đến TTX. Đồng thời nhận mạnh 5 kết quả chính đã đạt được để thực hiện mục tiêu của Dự án là xây dựng một quỹ hỗ trợ TTX ở Việt Nam bao gồm: Công cụ tài chính (Quỹ) nhằm hỗ trợ các sáng kiến xanh được thiết kế và xây dựng; Năng lực lãnh đạo về TTX (Bộ KH&ĐT) được nâng cao; Các dự án thí điểm tại địa phương được hỗ trợ mạnh mẽ; Thông qua cơ chế Kêu gọi đề xuất, các hoạt động TTX khác được hỗ trợ trên toàn quốc; Các mô hình thực hiện thành công được phổ biến và nhân rộng. Từ kết quả này, Bộ KH&ĐT đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Chiến lược TTX của Việt Nam có thể sử dụng Quỹ (hoặc một phần) để thu hút và sử dụng vốn (từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn từ bên ngoài) để thực hiện các dự án nhằm giới thiệu giải pháp phát triển xanh trên phạm vi tỉnh; Các dự án thí điểm cần được giám sát kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả thực hiện; Thông qua dự án thí điểm giúp các Ban quản lý dự án cấp tỉnh có thêm kiến thức chuyên môn để họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao…

     Cũng tại Hội thảo, đại diện 6 tỉnh tham Dự án đã trình bày những bài học kinh nghiệm hướng thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; nâng cao khả năng phục hồi sau những tác động của biến đổi khí hậu; đặc biệt khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hành động giảm phát thải… Góp phần thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Phạm Đình

 

     Triển khai Quyết định của Thủ tướng số 1393/QĐ-­‐TTg ngày 25/09/2012 về Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX) quốc gia và Quyết định số 403/QĐ-­‐TTg ngày 20/03/2014 về Kế hoạch hành động TTX quốc gia giai đoạn 2014 -­‐ 2020, Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) hỗ trợ nâng cao năng lực về TTX cho cấp trung ương và địa phương. Được phê duyệt giữa năm 2013 và triển khai cho đến tháng 6/2019 với tổng vốn góp từ Vương quốc Bỉ là 5 triệu Euro và từ Chính phủ Việt Nam là 0,5 triệu Euro, Dự án tập trung hỗ trợ các cơ quan Chính phủ điều tiết và quản lý tài chính khí hậu, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động TTX cấp tỉnh, và đầu tư thí điểm tại 6 tỉnh bao gồm: Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 358699