--%>

      Ngày 18/4/2019, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp rà soát Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

    Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số) nhằm mục đích đo lường, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức… về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, là căn cứ để đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về công tác BVMT; trên cơ sở đó so sánh kết quả BVMT giữa các địa phương.

    Cùng với đó, việc đánh giá còn giúp xác định rõ điểm mạnh, điểu yếu; khuyến khích nỗ lực của các địa phương trong công tác BVMT, bổ sung hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về BVMT; cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác BVMT của các địa phương trên cả nước. Kết quả đánh giá của Bộ chỉ số là cơ sở để Bộ TN&MT báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về BVMT.

    Bộ chỉ số dự kiến sẽ gồm 2 nhóm: Nhóm I đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT; Nhóm II đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng môi trường sống.

    Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo nêu ra nhiều bài học kinh nghiệm của các nước, các Bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội trong việc đánh giá, chấm điểm các Bộ chỉ số khác; trên cơ sở đó rút ra các cách làm có tính ưu việt để áp dụng vào việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Bộ đang xây dựng, cũng như việc triển khai Bộ chỉ số này trong thực tế.

    Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Ban soạn thảo phải xây dựng Bộ chỉ số một cách thuận lợi, khả thi, đơn giản và dễ áp dụng. Sau khi ban hành, việc chấm điểm theo các tiêu chí của Bộ chỉ số phải thông qua các phương pháp khoa học, hiện đại, công khai và minh bạch. Đặc biệt, việc đánh giá các tiêu chí cần áp dụng phương pháp điều tra xã hội học một cách khách quan, do một tổ chức độc lập đứng ra đảm nhiệm. Về Hội đồng thẩm định liên ngành cấp Trung ương, Bộ trưởng đề nghị phải có sự tham gia của một số nhà khoa học, các chuyên gia, tổ chức đánh giá độc lập có kinh nghiệm trong công tác BVMT…

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 1525465