--%>

     Được thành lập từ tháng 11/1988 theo Quyết định số 299/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trải qua một phần tư thế kỷ hoạt động đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp BVMT và phát triển bền vững đất nước.

     Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, VACNE đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ Đại hội V đặt ra như tích cực tham gia giám định, tư vấn các vấn đề về TN&MT; xây dựng các kế hoạch, quy hoạch, giải pháp về môi trường ở Trung ương, Bộ/ngành và địa phương; chủ động biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu khoa học về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nâng cao nhận thức về BVMT.

     Đặc biệt, VACNE đã làm tốt công tác phản biện xã hội (PBXH), tập hợp ý kiến của hội viên tham gia phản biện đối với Báo cáo thiên niên kỷ quốc gia, Báo cáo phát triển bền vững quốc gia, Báo cáo hiện trạng môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật BVMT, Luật Thuế BVMT... và các dự án lớn của nhà nước như thủy điện, bô xít, cảng biển, đường cao tốc...

     Năm 2010, VACNE đã có sáng kiến tổ chức đăng ký, xét chọn và công nhận Cây Di sản Việt Nam. Đến nay, hơn 500 cây cổ thụ thuộc hơn 40 loài trên 30 tỉnh, thành phố đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, góp phần tạo lập một phương thức cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học, gắn kết truyền thống với các phong trào môi trường hiện nay.

     Trong quá trình hoạt động, VACNE luôn lồng ghép BVMT với các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường, phong trào tình nguyện của tuổi trẻ. VACNE cũng chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động sự tham gia của cộng đồng quốc tế vào lĩnh vực BVMT của Việt Nam.

     Để có được những thành công trên, VACNE luôn đề cao trách nhiệm và giữ được ngọn lửa nhiệt tình của các hội viên. Nhiệm kỳ 2008 - 2013 chỉ là một chặng ngắn trên con đường dài của VACNE. Từ hoạt động thực tiễn, VACNE rút ra những kinh nghiệm trong thời gian tới:

     Chú trọng xây dựng và phát triển về lượng và chất. Đến tháng 6/013, VACNE đã quy tụ 172 Hội thành viên, trong đó có 5 Hội thành viên mới ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Phú Yên và Bình Định. VACNE thành lập mới 5 Ban: PBXH, Truyền thông, Phát triển cộng đồng, Biến đổi khí hậu, Doanh nghiệp và Môi trường và Hội đồng Cây Di sản Việt Nam. Cùng với việc bảo đảm hoạt động của Thường vụ và Ban Chấp hành, việc đẩy mạnh hoạt động của các Ban, các Hội đồng và 2 Văn phòng ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của VACNE.

     Phát huy thế mạnh của VACNE trong các nhiệm vụ tư vấn, PBXH, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT và phát triển bền vững. Ở Trung ương và địa phương, ý kiến phản biện của VACNE luôn khách quan, khoa học góp phần giải quyết các vấn đề TN&MT ở tầm vi mô và vĩ mô. Công tác PBXH được thực hiện nghiêm túc, phương pháp nhất quán và khoa học, thông tin chân thực và chính xác. Bên cạnh đó, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT là thế mạnh của VACNE với các tài liệu, ấn phẩm về quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu... cung cấp cho người đọc nhiều thông tin cần thiết, bổ ích.

     VACNE đã tổ chức thành công Cuộc thi quốc gia về Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 10 dành cho lứa tuổi học sinh; Hành trình đạp xe truyền thông môi trường lần thứ 6 dành cho các tình nguyện viên; Hội thảo khoa học Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam lần thứ 4; Hội thảo khoa học Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 5; Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 4 về đánh giá tác động môi trường; Hội chợ - Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường lần thứ 5... Nhìn chung, các hoạt động luôn mang tính bền vững góp phần nâng cao hiệu quả và những nỗ lực vượt bậc của VACNE.

     VACNE luôn tìm kiếm các phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam được phát động từ mùa xuân năm 2010 minh chứng cho sự sáng tạo trong việc gắn kết truyền thống dân tộc với các phong trào môi trường hiện nay với ý nghĩa bảo vệ nguồn gen, giữ gìn cảnh quan ở làng quê, đô thị - nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Sự kiện phản ánh sức mạnh BVMT và bảo tồn đa dạng sinh học của cộng đồng.

     Phương thức hoạt động của VACNE là hướng tới cộng đồng, dựa vào cộng đồng và đồng hành cùng cộng đồng. Các phương thức mới không nhất thiết phải hoàn toàn mới, mà là sự kết hợp khéo léo các phương thức truyền thống. Cụ thể, trong lĩnh vực truyền thông môi trường có thể kết hợp các đối tượng truyền thông, các phương thức truyền thông với nhau... Gần đây, VACNE đã kết hợp tổ chức sự kiện “Hành trình đạp xe kết nối Cây Di sản vùng du lịch đồng bằng sông Hồng năm 2013”. Theo đó, VACNE đã kết hợp việc đạp xe truyền thông môi trường thường niên của các thế hệ tình nguyện viên (tổ chức từ năm 2007) với việc trở lại các địa điểm có Cây Di sản Việt Nam được vinh danh trong năm trọng điểm du lịch đồng bằng sông Hồng 2013. Điều này có nhiều ý nghĩa, trong đó có việc kỷ niệm 25 năm thành lập VACNE, cho nên, số tình nguyện viên đạp xe là 25, số địa điểm hành trình dừng lại tổ chức các hoạt động kết hợp là 25 và số loài cây được vinh danh cũng là 25. Phương thức “mới” này được cộng đồng đánh giá cao và VACNE sẽ nghiên cứu để duy trì hàng năm cho các vùng khác nhau kết hợp với các sự kiện liên quan.

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Chủ tịch Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam

Thống kê

Lượt truy cập: 948518