--%>

     Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

     Theo đó, các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định như đối với dự án điện mặt trời nối lưới. Các bên có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

     Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

 

Điện mặt trời áp mái tại hộ gia đình là một trong những giải pháp giảm nguy cơ thiếu điện

 

     Trước đó, theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg quy định các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp.

      Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định đối với dự án nối lưới.

     Hàng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của VNĐ so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời theo biến động tỷ giá của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ cho năm tiếp theo.

     Ngoài ra, bãi bỏ điều khoản về trách nhiệm của Bộ Tài chính về chủ trì nghiên cứu bổ sung quy định miễn các loại thuế, phí đối với các dự án trên mái nhà (công suất lắp đặt không quá 50 kW), trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

     Tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhu cầu điện năm 2019 tăng hơn 10%, trong khi các nguồn điện đều gặp khó khăn thì điện mặt trời áp mái tại hộ gia đình là một trong giải pháp giảm nguy cơ thiếu điện.

 

Huy Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 3322247