--%>

     Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1620/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước. Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra vào đầu tháng 8/2016.

     Mục đích của đợt thanh tra nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT và tài nguyên nước của các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế định pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT trong quá trình thẩm định, xét duyệt và thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về phát triển kinh tế gắn với BVMT.
     Bên cạnh đó, đổi mới cách thức, tạo bước đột phá, để hoạt động thanh tra trở thành công cụ sắc bén, hữu hiệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường…

     Đối tượng thanh tra là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường (tập trung chính vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả nước thải từ 200 m3/ngày, đêm trở lên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển, lưu vực sông trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đối tượng thanh tra cụ thể được nêu tại Quyết định thành lập đoàn thanh tra và trong quá trình thanh tra có thể bổ sung các đối tượng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 

 

     Phạm vi thanh tra được tiến hành trên địa bàn toàn quốc, thời kỳ thanh tra sẽ tính từ ngày có quyết định thành lập các tổ chức sản xuất, kinh doanh đến thời điểm thanh tra; Thời hạn thực hiện thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.

     Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước của các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan chuyên môn có liên quan và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT sẽ ban hành Quyết định thành lập 3 đoàn thanh tra đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguồn xả nước thải từ 500 m3/ngày, đêm trở lên tại 23 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Đắc Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Bình, Thanh Hóa, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tây Ninh và Vĩnh Long.

     Bộ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước căn cứ nội dung của Kế hoạch, chủ động lồng ghép nội dung thanh tra đối với đối tượng là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguồn xả nước thải từ 500 m3/ngày, đêm trở lên. Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguồn xả nước thải từ 200 m3/ngày, đêm trở lên (trừ các đối tượng đã được đoàn thanh tra Bộ thanh tra trong năm 2016), để đề xuất đưa vào kế hoạch thanh tra của Sở trong năm 2017. Các đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả thanh tra về Thanh tra Bộ chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thanh tra để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Dự kiến cuối tháng 10/2016 sẽ hoàn thành tổng hợp báo cáo kết luận thanh tra; Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức họp báo công bố kết quả thanh tra.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 3323586