--%>

     Bộ TN&MT vừa có Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

     Theo đó, Bộ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công Thương và Bộ TN&MT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/ 2015 của Bộ TN&MT về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ lúc giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực đến nay.

    Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các tổ chức đã được Bộ TN&MT chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ ngày 27/10/2015 đến nay; Thanh tra, công tác cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Tổng cục Môi trường; thời kỳ thanh tra từ ngày 27/10/2015 đến nay; Thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các Sở TN&MT; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2013 đến nay.

 

 

    Theo Thanh tra Bộ, sẽ thanh tra 75 đối tượng gồm Tổng cục Môi trường, 10 Sở TN&MT và 64 tổ chức. Cụ thể, ở Miền Bắc có 34 đối tượng (Tổng cục Môi trường, 3 Sở TN&MT và 30 tổ chức); Miền Trung có 6 đối tượng (1 Sở TN&MT và 5 tổ chức); Miền Nam có 35 đối tượng (6 Sở TN&MT và 29 tổ chức). Trong số 64 tổ chức, có 54 tổ chức được Bộ cấp giấy xác nhận, 10 tổ chức được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận/xác nhận.

    Về việc triển khai, ngày 22/8/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với 8 Sở TN&MT (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ) và 29 tổ chức trên địa bàn các tỉnh, thành. 

    Ngày 24/8/2018, tại Hà Nội, Đoàn tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với Tổng cục Môi trường; 11 Sở TN&MT (Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh) và 30 tổ chức trên địa bàn các tỉnh thành.

    Ngày 27/8/2018, tại Đà Nẵng, Đoàn tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với Sở TN&MT Đà Nẵng và 5 tổ chức trên địa bàn TP.

 

Trung Thảo

Thống kê

Lượt truy cập: 15368