--%>

     Ngày 21/7/2016, tại TP. Đà Nẵng, Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường do ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động BVMT làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định số 909/QĐ -TCMT về việc thanh tra môi trường đối với hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn TP trong thời gian 45 ngày.

     Theo đó, trong thời gian làm việc tại Đà Nẵng, Đoàn thanh tra sẽ nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác BVMT, tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra tại trụ sở đơn vị; Kiểm tra các thủ tục hành chính về phát sinh chất thải, các hệ thống xử lý chất thải và xác định các vị trí xả chất thải ra môi trường để lấy mẫu trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật.

     Bên cạnh đó, đoàn sẽ đột xuất tiến hành kiểm tra, lấy mẫu chất thải và môi trường xung quanh của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý, khách quan, khoa học và phù hợp với thực tế. Việc lấy mẫu chất thải, môi trường xung quanh sẽ được lập biên bản, có chữ ký của đại diện đoàn thanh tra, đơn vị lấy, phân tích mẫu và đại diện có trách nhiệm của đơn vị được thanh tra.

     Đối với các đơn vị nằm trong danh sách thanh tra, phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phải cử cán bộ phối hợp, giúp đoàn tiếp cận vị trí đo và lấy mẫu đột xuất trong vòng 5 phút kể từ khi được thông báo.

     Trong quá trình thanh tra, đoàn cũng sẽ xác định các hành vi vi phạm (nếu có) để chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 2796527