--%>

     Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Văn bản số 60/BTNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị chỉ đạo các cấp, đơn vị triển khai công tác thanh, kiểm tra liên quan đến các “lĩnh vực nóng” của ngành.

     Theo đó, trong năm 2017, ngành TN&MT sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, thuộc da, nhiệt điện…

     Bộ TN&MT phối hợp với các tỉnh, TP tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày, đêm trở lên, trừ các đối tượng đã được Bộ thanh tra trong năm 2016.

 

Ảnh minh họa

 

     Với lĩnh vực đất đai, ngành TN&MT sẽ thực hiện các nội dung theo “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

     Cụ thể, thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của các cấp, trọng tâm là các thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp sổ đỏ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

     Trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, ngành TN&MT sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

     Với lĩnh vực tài nguyên nước, ngành sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước của một số tổ chức, cá nhân; Thanh tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông và một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi…

 

Phạm Tuyên

Thống kê

Lượt truy cập: 937583