--%>

     Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các chủ rừng Nhà nước phối hợp với các doanh nghiệp, công ty chế biến lâm sản nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC (là chứng nhận được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan) cho các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Diện tích rừng keo đã được cấp chứng chỉ FSC ở xã Thạch Long (Thạch Thành) (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

     Để được cấp chứng chỉ FSC, các doanh nghiệp đã mời chuyên gia khảo sát diện tích ban đầu cho nhóm hộ, mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực về trồng rừng, quy trình trồng, chăm sóc, khai thác đạt kết quả cao, tránh tàn sát môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cấm lưu hành theo quy định của FSC. Sản phẩm gỗ được các doanh nghiệp chế biến gỗ cam kết thu mua với giá cao hơn rừng trồng thông thường, chế biến xuất khẩu sang thị trường các nước EU.

     Tính hết tháng 4/2020, Thanh Hóa đã có 17.422 ha rừng ở các huyện Thạch Thành, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn được Tổ chức FSC công nhận và cấp chứng chỉ FSC Qualifor quốc tế. Trong đó có 2.370 ha luồng ở Quan Hóa, 3.045 ha vầu ở Quan Sơn, còn lại là rừng trồng sản xuất (chủ yếu là cây keo) và rừng tự nhiên ở Thạch Thành và Lang Chánh.

 

An Vi

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2082052