--%>

     Ngày 5/10/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội thảo Tham vấn quốc gia Dự thảo Hướng dẫn khu vực về tham gia cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

     Tham dự Hội thảo có Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cùng đại diện các đơn vị trong Tổng cục, một số Bộ/ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội và các nước trong tiểu vùng sông Mê Công (Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan).

     Năm 2015, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT và Bộ KH&ĐT đã cử cán bộ cùng với các chuyên gia tham gia Nhóm kỹ thuật của khu vực về ĐTM (WRTG) gồm 25 thành viên từ các chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội của 5 nước trong khu vực: Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các thành viên của Nhóm đã tổ chức họp và xây dựng Hướng dẫn khu vực về tham gia cộng đồng trong ĐTM. Mục đích là cung cấp các chỉ dẫn thực hành để thực hiện tham gia cộng đồng trong quá trình ĐTM ở khu vực sông Mê Công, qua đó, nâng cao hiệu suất và hiệu quả quá trình ĐTM, đồng thời giảm rủi ro cho dự án cũng như các bên liên quan tham gia. Đối tượng sử dụng Hướng dẫn là các bên đề xuất dự án, tư vấn ĐTM, các cơ quan chính phủ, những người bị ảnh hưởng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội – chính trị và các đối tượng khác.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập, phê duyệt dự án và cho rằng Nhóm WRTG cần nêu cụ thể các đối tượng bị ảnh hưởng; tập trung vào người dân tộc thiểu số; cần chú ý đến yếu tố văn hóa; bổ sung trách nhiệm giải trình của các bên liên quan…

     Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, tham vấn cộng đồng trong các giai đoạn khác nhau của quá trình ĐTM là hoạt động không thể thiếu, đảm bảo hiệu quả và tăng ý nghĩa của công tác ĐTM. Đặc biệt, các nội dung này đã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về ĐTM được ban hành tại một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật BVMT năm 2014, Nghị định số18/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Tổng cục Môi trường mong muốn nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các Bộ, ban/ngành nhằm hoàn thiện Hướng dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác ĐTM và BVMT của khu vực, hướng tới phát triển bền vững toàn cầu.

 

Hồng Nhung

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2501667