--%>

     Vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp Vụ Khoa học Giáo dục TN&MT, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo lần 2 kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020.

     Tăng trưởng xanh là chương trình toàn diện, tạo hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phú Yên đã khởi động xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 vào ngày 22/11/2016. Bản dự thảo lần 1 kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh giai đoạn này được thảo luận vào ngày 16/3/2017. Bản dự thảo lần 2 đề ra mục tiêu đảm bảo thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hỗ trợ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với trọng tâm là hướng tới nền kinh tế cacbon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giàu vốn tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và chất lượng cảnh quan; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

     Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến cho biết: Hội thảo xác định các mục tiêu cụ thể, các định hướng hoạt động, nhiệm vụ ưu tiên về giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa sản xuất, lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Hội thảo cũng đề xuất 5 nhóm giải pháp thực hiện tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh, các chương trình, mục tiêu và dự án trọng điểm liên quan đến tăng trưởng xanh. Hội thảo cũng thảo luận một số vấn đề như tính khả thi của các nội dung dự thảo kế hoạch từ nay đến năm 2020, định hướng cho giai đoạn sau năm 2020…

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2770004