--%>

     Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với nhóm chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

     Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh được Hậu Giang thực hiện với 3 mục tiêu: Giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa sản xuất và xanh hóa lối sống - thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Cụ thể, đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 giảm cường độ phát thải khí nhà kính so với mức phát triển bình thường là 18,9%. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quy hoạch xây dựng các khu đô thị ở TP Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và các khu đô thị khác theo hướng tiếp cận của một “đô thị xanh”, “đô thị có khả năng chống chịu”.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (ở giữa) phát biểu tại Hội thảo

 

     Đối với mục tiêu xanh hóa sản xuất, tỉnh sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và các rủi ro thiên tai.

     Đây là đợt tham vấn lần thứ nhất nhằm xây dựng thí điểm các kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở một số tỉnh, thành tiêu biểu nhằm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Chính phủ phê duyệt vào năm 2014.

     Là một trong 5 tỉnh của đồng bằng song Cửu Long được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức lựa chọn để tham gia vào Kế hoạch, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, việc xây dựng Kế hoạch là rất cần thiết để tỉnh nâng cao sức cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững.

 

Phạm Văn Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 3325214