--%>

    Ngày 12/6/2019, hơn 200 đại biểu quốc hội (ĐBQH) đã tham dự Hội thảo “Tham vấn ĐBQH về một số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật BVMT và Luật Đất đai” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ TN&MT phối hợp cùng Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Đây được coi là Hội thảo tham vấn ĐBQH có quy mô, được tiến hành ngay ở giai đoạn đầu của quá trình sửa đổi luật, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và các nhà lập pháp trong quá trình hoạch định chính sách.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo (Ảnh theo monre)

 

Tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý

   Luật BVMT có hiệu lực từ đầu năm 2015, đến nay đã phát huy hiệu lực, hiệu quả về nhiều mặt, tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, toàn diện cho công tác BVMT. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhận thức về BVMT của các tầng lớp nhân dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, cơ chế, chính sách BVMT chưa theo kịp, phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường. Các loại thuế, phí BVMT, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường còn những điểm chưa phù hợp, chưa hướng đến mục đích BVMT như mong muốn của cả nhà quản lý và người dân. Giấy phép trong lĩnh vực môi trường thiếu sự liên thông, tích hợp dẫn đến việc cùng một dự án, chủ đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục của nhiều bên, nhiều cơ quan nhà nước. Trong khi đó, các vấn đề môi trường diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp và khó lường nhưng lại chưa có hành lang pháp lý điều chỉnh.

   Tương tự, sau gần 5 năm triển khai Luật Đất đai đã mang lại một số kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp chính quyền quan tâm… Tuy vậy, những bất cập và các vấn đề phát sinh cũng không ít. Nguồn lực đất đai chưa được khai thác và phát huy đầy đủ để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ trọng lớn…

    Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới đòi hỏi những đột phá về chính sách để tạo động lực mới cho phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT, bài toán sửa đổi Luật BVMT và Luật Đất đai đang đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết.

   Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, chiều ngày 11/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT và Luật Đất đai sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 5/2020 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp tháng 10/2020. Đây là hai dự án Luật có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, Bộ TN&MT mong muốn có sự tham gia, hỗ trợ của các Ủy ban cũng như nhận được những ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội từ thực tiễn tại địa phương trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường để Bộ tập trung sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung hai bộ luật sao cho đáp ứng được với việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như nguyện vọng của nhân dân.

Sửa đổi luật phải đảm bảo hài hòa, công bằng, minh bạch

   Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật BVMT lần này dự kiến sẽ tập trung xem xét, hoàn thiện 8 nhóm chính sách lớn gồm: Tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư để ăng cường tính chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Hoàn thiện quy định về đánh giá tác động môi trường để phát huy hiệu quả, hiệu lực của công cụ đánh giá tác động môi trường, chủ động trong việc phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; Đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính đối với các loại hình sản xuất kinh doanh, công nghệ thân thiện với môi trường. Hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải và công nghệ xử lý chất thải để rác thải trờ thành tài nguyên, nguyên liệu cho sản xuất; Hoàn thiện các quy định về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường trước mắt là nhóm các nước dẫn đầu trong khối ASEAN để phù hợp với bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao, trao đổi đầu tư, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn; Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT; Hoàn thiện các công cụ kinh tế, cơ chế tài chính, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về BVMT phù hợp với cơ chế thị trường; khuyến khích thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Hoàn thiện các quy định về ứng phó với BĐKH, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với BĐKH.

 

Bà Nguyễn Thanh Thủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hậu Giang phát biểu tại Hội thảo (Ảnh theo monre)

 

   Quan điểm của bà Nguyễn Thanh Thủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hậu Giang cho rằng, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT là vấn đề cấp thiết hiện nay. Trong đó, đối với nhóm chính sách về đánh giá tác động môi trường, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy đề nghị, khi đánh giá tác động thì không chỉ đánh giá tác động riêng một dự án mà phải đánh giá tác động trên toàn bộ khu vực ảnh hưởng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu sự ảnh hưởng tới môi trường của dự án.

   Đối với dự thảo Luật Đất đai, quan điểm sửa đổi tập trung vào 3 mục tiêu lớn xuyên suốt: Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy được nguồn đất đai cho phát triển kinh tế; Tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản về chính sách đất đai, hoàn thiện các quy định về quyền của người sử dụng đất để thúc đẩy phát triển; Giải quyết, giảm khiếu kiện trọng lĩnh vực đất đai. Để giải quyết các mục tiêu trên, Bộ TN&MT dự kiến xem xét sửa đổi, bổ sung 8 nhóm chính sách lớn gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kinh tế, tài chính đất đai và phát huy nguồn lực đất đai; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất; Về chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để thúc đẩy tập trung đất đai; Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Việc quản lý, sử dụng đất của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng (condotel, officetel,…); Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các Luật có liên quan như: Đầu tư, Nhà ở, Lâm nghiệp…

    Về việc sửa đổi Luật Đất đai, quan điểm của đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chỉ rõ, hiện nay BĐKH nhanh, mạnh mẽ tác động rất lớn tới nước ta cũng như thế giới. Chỉ có rừng mới đảm bảo, khắc phục BĐKH bền vững, chắc chắn nhất. Do vậy, vấn đề chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang các mục đích khác cần được quan tâm.

   Qua góp ý của các Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà  đánh giá, các ý kiến mang tính định hướng rất rõ cho Bộ TN&MT, nhiều vấn đề được đặt ra, các đại biểu đã gợi ý để làm sao khi giải trình thuyết minh bộ Luật và những vấn đề sửa đổi, phạm vi sửa đổi cho phù hợp. Trên cơ sở quan điểm, ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Bộ sẽ tổng hợp, tiếp thu; đồng thời tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, đảm bảo sự hài hòa, công bằng, minh bạch giữa các lợi ích không chỉ cho cá nhân, cộng đồng mà còn cho cả quốc gia. 

   Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng khẳng định, với nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại Hội thảo lần này cho thấy tầm quan trọng của 2 dự án Luật BVMT và Luật Đất đai trong đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội sẽ luôn đồng hành cùng Chính phủ nói chung cũng như Bộ TN&MT nói riêng để hoàn thiện 2 dự án luật đáp ứng được yêu cầu phát triển thực tiễn của đất nước.

 

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh theo monre)

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1386771