--%>

     Từ ngày 11-12/12/2017, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX) Việt Nam khu vực miền Bắc.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012, trong đó, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch hành động (KHHĐ) TTX của ngành, địa phương, cùng chủ động triển khai, áp dụng vào thực tiễn. Bộ KH&ĐT được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện KHHĐ.

     Sau 5 năm triển khai, đến nay, có 63 tỉnh, TP trực thuộc TW thực hiện lồng ghép khía cạnh đầu tư xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chỉ có 32 tỉnh, TP và các Bộ TN&MT, NN&PTNT, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Tài chính xây dựng và triển khai KHHĐ TTX cấp tỉnh, TP.

     Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, TN&MT, Bộ KH&ĐT TS.Phạm Hoàng Mai cho biết, Hội thảo là cơ hội cho các địa phương chia sẻ không chỉ những điển hình tốt mà cả khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chiến lược. “Trên cơ sở những ý kiến tại Hội thảo, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới trình Thủ tướng Chính phủ”, Vụ trưởng Phạm Hoàng Mai cho biết. 

     Tại Hội thảo, một số đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, thách thức của mỗi tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện KHHĐ của địa phương. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hạn chế rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư cho TTX; sáng kiến thúc đẩy tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực xanh, nguồn tài chính cho BĐKH/TTX…

     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền cho rằng, TTX là nội dung mới đối với các địa phương, nên sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia, tổ chức quốc tế là rất cần thiết trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện.

    Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiến nghị, cần nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành hệ thống chỉ tiêu, chỉ số TTX cũng như hoàn thiện khung pháp lý về lồng ghép các tiêu chí TTX vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm…

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 463069