--%>

     Liên quan đến sự việc cá nuôi lồng chết bất thường trong nhiều ngày mà chưa rõ nguyên nhân tại cửa đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ Hải Vân về việc tăng cường thực hiện các quy định về BVMT tại Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân.

 

 

     Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Bá Phúc, qua kiểm tra các công trình, dự án có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước tại đầm Lăng Cô, có hoạt động của Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân. Vì thế, Sở TN&MT tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ Hải Vân thực hiện nghiêm túc các biện pháp BVMT trong quá trình thi công đã cam kết; Đảm bảo chất thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

     Được biết, trước đó Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ Hải Vân có gửi kết quả báo cáo quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình thi công của dự án về Sở TN&MT tỉnh. Tuy nhiên, quá trình quan trắc này chưa có sự giám sát của của cơ quan quản lý Nhà nước. Sở TN&MT đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ Hải Vân thực hiện đúng quy định về giám sát hoạt động quan trắc môi trường định kỳ đã được sở này hướng dẫn.

     Để đảm bảo môi trường tại đầm nước Lăng Cô, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện việc giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn khu kinh tế có nguồn thải ảnh hưởng đến chất lượng nước đầm Lăng Cô. Bênh cạnh đó, yêu cầu chủ dự án thực hiện các biện pháp xử lý chất thải nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tránh để chất thải chưa qua xử lý thải vào nguồn nước trong đầm Lăng Cô.

 

Vào đầu tháng 10/2017, nhiều cá nuôi bỏ ăn, rồi chết ở khu vực cửa biển đầm Lập An. Cá chết ở đây là các loại cá có giá trị thương phẩm cao như: cá bớp, cá vẩu, cá hồng đỏ có giá bán từ 170.000 – 180.000 đồng/kg. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Chi cục BVMT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khảo sát, đo và lấy mẫu nước ở khu vực nuôi cá lồng của các hộ dân về tiến hành phân tích tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, nước ở khu vực này có độ pH cao hơn bình thường.

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 2501642