--%>

     Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke đến phục vụ tại nhà, các hoạt động quảng cáo, rao bán hàng sử dụng loa công suất lớn… gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

     Để khắc phục tình trạng trên, ngày 8/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội... tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân, nhằm thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng.

 

Khu phố đi bộ tập trung nhiều loại nhạc cụ gây tiếng ồn

 

     Theo đó, lãnh đạo các ngành, các cấp có liên quan tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, bản, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc.

     Sở TN&MT có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh để thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra các cấp và cấp giấy chứng nhận theo quy định, đảm bảo giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ; Phối hợp với các sở, ngành liên quan có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo đúng quy định hiện hành.

     Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP. Huế có báo cáo kết quả triển khai định kỳ về UBND tỉnh.

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 348708