--%>

 

     Nhằm đảm bảo công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý chất thải bỏ sau khi sử dụng tại các cơ sở y tế, khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly đúng quy định, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý chất thải để phòng, chống dịch Covid - 19.

     Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương đơn vị liên quan thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm tại địa bàn, lĩnh vực, trách nhiệm được giao quản lý theo đúng quy định. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo, giải quyết chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly tập trung (Trường Trung cấp Công nghệ số 10, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Trường Nghiệp vụ Thuế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Ký túc xá Trường Bia, khu nghỉ dưỡng Sun & Sea Resort và cách ly tại nhà) phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT - BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT - BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại.

 

Công nhân vệ sinh phải đeo khẩu trang, găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với các vật dụng nhiễm khuẩn

     Đồng thời, ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, thực hiện xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm (Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Cơ sở 2 Bệnh viện TW Huế).

     Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế, các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải bằng CloraminB sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ. Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu cách ly đảm bảo theo quy định.

 

Trần Tân

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2080670