--%>

    Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên  - Huế đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn gương mẫu đi đầu, vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

    Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” trong đơn vị để ban hành trước ngày 20/5 và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 20 hàng tháng.

 

 

    Đại diện 11 phòng ban trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký vào bản cam kết nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Theo đó, Văn phòng sẽ sử dụng trong các cuộc họp, cũng như hội nghị các bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy. Đồng thời, hơn 500 bình đựng nước bằng thủy tinh, túi vải đã được tặng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức với mong muốn cán bộ, công chức, viên chức sẽ là người gương mẫu và tiên phong sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; kiên quyết nói không với túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

    Để đạt được mục tiêu đã đề ra, trước mắt, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần, khó phân hủy như nước uống đóng chai, khăn lau sử dụng một lần. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở TN&MT hướng dẫn cụ thể một số chủng loại sản phẩm, hàng hóa, vật dụng thay thế…

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 1576285