--%>

     Chiều ngày 12/1/2018, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền tham gia đoàn kiểm tra và chủ trì buổi làm việc về công tác BVMT đối với Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn.

 


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kiểm tra công tác BVMT Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

 

     Báo cáo với Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết, thực hiện các Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT và 2576/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT, từ tháng 9/2016 đến nay, Tổng cục Môi trường đã định kỳ phối hợp với các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa, các chuyên gia môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát về BVMT đối với các cơ sở thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó có Công ty Lọc Hóa dầu Nghi Sơn theo quy định. Trong quá trình giám sát, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu Công ty Lọc Hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình BVMT theo yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT; đã trưng cầu Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện lấy, phân tích mẫu nước thải của Công ty.

     Kết quả cho thấy, Công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đã nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu BVMT theo Kết luận kiểm tra số 734/KLKT-TCMT ngày 30/8/2016 của Tổng cục Môi trường; đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động chất thải theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt; có đủ thiết bị quan trắc tự động để giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm Dự án bằng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới. Các công trình xử lý nước thải đã được đánh giá hiệu quả xử lý (không tải, có tải bằng chất thải nhân tạo) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Công ty tích cực triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT phê duyệt nguyên tắc kế hoạch xây lắp hạng mục cải thiện, bổ sung công trình BVMT và giám sát môi trường (gồm: Công trình xử lý nước thải, khí thải và quan trắc tự động nước thải, khí thải; về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và kế hoạch giám sát môi trường).

     Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng đề nghị Công ty Lọc Hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục khẩn trương thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình BVMT theo yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ, đặc biệt là Hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học; Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT, tài nguyên nước và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trong quá trình vận hành Dự án; Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, đạo đức của cán bộ quản lý, vận hành đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về trình độ công nghệ của các công trình BVMT. Ngoài ra, Công ty phải luôn chủ động giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải của các nhà thầu tiếp nhận xử lý chất thải; Tăng cường thực hiện vấn đề truyền thông, công tác cộng đồng khu vực xung quanh Nhà máy; Chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của địa phương tổ chức các hình thức giám sát của người dân một cách bài bản, khoa học, có tổ chức và đạt hiệu quả cao.

     Hiện nay, Công ty Lọc Hóa dầu Nghi Sơn đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, đề nghị kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Trong trường hợp chất lượng nước thải không đạt yêu cầu hoặc xả ra sự cố nước thải không được xử lý, Công ty phải thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời bảo đảm toàn bộ nước thải phải được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, Nhà máy chỉ được phép chính thức đi vào hoạt động khi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT. Khi Nhà máy bắt đầu đi vào vận hành chính thức, đề nghị tuân thủ nghiêm các nội dung quy định theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3214/GP-BTNMT và chỉ được phép xả các loại nước thải được quy định trong Giấy phép này. Ngoài ra, đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đề nghị Công ty vận hành công trình an toàn, không gây xói lở khu vực ven biển vịnh Nghi Sơn khu vực khai thác nước. Quá trình lấy nước phải theo dõi bảo đảm không gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản, hoạt động giao thông thủy và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác trong khu vực.

     Tại buổi làm việc, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị Bộ TN&MT hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng trạm quan trắc tự động khí thải, nước thải cho Khu kinh tế Nghi Sơn; đồng thời bổ sung vào mạng điểm quốc gia về quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 6 huyện ven biển tỉnh Thanh Hoá; hỗ trợ kinh phí lấy mẫu, phân tích mẫu đối chứng trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát của Nhóm kỹ thuật tại Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn  trong quá trình vận hành thử nghiệm.

     Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhận định, với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát của Bộ TN&MT và UBND tỉnh Thanh Hóa, đến nay công tác BVMT của Nhà máy đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đặc biệt, với việc UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Nhóm kỹ thuật thường trực để giám sát hàng ngày công tác BVMT tại Công ty trong quá trình vận hành thử nghiệm và phối hợp giám sát định kỳ với Tổ giám sát của Bộ TN&MT, Thứ trưởng nhận thấy các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương (Bộ TN7MT) tới địa phương (UBND tỉnh Thanh Hóa) đã quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua là không được để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phải coi trọng công tác BVMT, không chấp nhận hy sinh môi trường cho các hoạt động phát triển.

     Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Công ty Lọc Hóa dầu Nghi Sơn đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường thì trong quá trình vận hành thử nghiệm Dự án. Cùng với đó, ban hành các quy trình vận hành nội bộ cụ thể, tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý, vận hành, đảm bảo các công trình BVMT. Đặc biệt, phải rà soát, xem xét kỹ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, tuyệt đối không để sự cố xảy ra, gây ô nhiễm môi trường. Để chuẩn bị cho quá trình vận hành thử nghiệm Dự án, Công ty cần củng cố thiết bị, nhân lực, tăng cường giám sát môi trường tự động cũng như giám sát môi trường định kỳ thông qua việc ban hành, kiểm soát các thông số về sử dụng hóa chất, tiêu thụ năng lượng, quy trình vận hành của các công trình BVMT và các thông số khác có liên quan.

     Thứ trưởng cũng yêu cầu Công ty cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình BVMT theo yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT, đảm bảo hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2018, riêng Hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học phải hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất là ngày 30/9/2018. Chủ động giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải của các nhà thầu tiếp nhận xử lý chất thải của Công ty…

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1061315