--%>

     Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

     ​Thông báo kết luận nêu rõ, sự cố môi trường biển xảy ra từ tháng 4/2016 tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế là rất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam, gây thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của hơn 510 nghìn người, với 130 nghìn hộ dân ở 730 thôn/xóm tại 146 xã/phường/thị trấn của 22 huyện vùng ven biển thuộc 4 tỉnh. 

     Ngay sau khi sự cố xảy ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chỉ đạo chủ động, tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc có trách nhiệm, đồng bộ của các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể xã hội, nhân dân các địa phương... sau 2 năm công tác khắc phục sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung cơ bản hoàn thành. Hơn 99% người dân bị ảnh hưởng đã nhận được tiền đền bù, hỗ trợ thiệt hại...

 

Ảnh minh họa


     Phát huy kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ ngành và địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, nhất là công tác đánh giá tác động môi trường phải được tăng cường, nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về BVMT tại các doanh nghiệp. 

     Từ sự cố môi trường biển này, Bộ TN&MT cần có giải pháp phù hợp để giữ gìn môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng, cả trước mắt và lâu dài; Hệ thống quan trắc đánh giá môi trường phải được tập trung đầu tư xây dựng trên toàn quốc, nhất là các TP lớn, trung tâm công nghiệp có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả và thường xuyên được kiểm tra, giám sát. Đồng thời, kết quả quan trắc phải được công khai, minh bạch để dân giám sát; Công khai bộ chỉ số đánh giá; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư vào các dự án năng lượng xanh, các dự án BVMT. 

     Bộ Công Thương phối hợp với Bộ TN&MT nghiên cứu xây dựng thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất xây dựng thuế môi trường đối với các doanh nghiệp có vi phạm về BVMT.

     Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: NN&PTNT, TN&MT và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục giám sát, theo dõi chất lượng môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định; Theo dõi, quan trắc giám sát môi trường biển các tỉnh ven biển, đặc biệt giám sát Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh  sau khi vận hành lò cao số 2. 

     Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá tại 4 tỉnh từ nguồn kinh phí bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

     Đối với UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo chi trả hết số tiền hỗ trợ thiệt hại còn lại (khoảng 0,9%), không để phát sinh khiếu kiện; Hoàn thành hồ sơ, thủ tục quyết toán theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính trước ngày 30/8/2018; Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh khác như giáo dục, đào tạo, học nghề, việc làm; Tổ chức tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; Xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các cơ chế, chính sách để trục lợi.
     UBND 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế triển khai thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá đúng quy định và đảm bảo hiệu quả; Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các dự án khôi phục hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản trên vùng biển, xây dựng các trạm quan trắc môi trường biển tại địa phương.

     Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về BVMT tại tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Có giải pháp bảo đảm môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 

Trần Tân (Theo chinhphu.vn)

Thống kê

Lượt truy cập: 2685135