--%>

     Ngày 29/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1.880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại (BTTH) do sự cố môi trường biển cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Theo đó, có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, gồm: khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản (NTTS); sản xuất muối (SXM); hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; thu mua, tạm trữ thủy sản. 

     Định mức BTTH được xây dựng trên nguyên tắc xác định thiệt hại của nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh trên, cụ thể: Đối với đối tượng chủ tàu/thuyền không lắp máy bị thiệt hại do nằm bờ thì định mức bồi thường là 5,83 triệu đồng/tàu/tháng; Đối tượng lao động trên tàu/thuyền không lắp máy thiệt hại do nằm bờ (3,69 triệu đồng/người/tháng); Người lao động bị mất thu nhập (2,91 triệu đồng/người/tháng)…

     Ngoài ra, Quyết định cũng quy định riêng đối với 3 đối tượng: khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên; NTTS (thủy sản chết) và SXM. Thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức BTTH của chủ tàu hoặc chủ cơ sở NTTS, SXM. Căn cứ định mức BTTH, UBND tỉnh hướng dẫn các chủ tàu hoặc chủ cơ sở NTTS, SXM thống kê danh sách những lao động làm thuê trên tàu, trong cơ sở NTTS, cơ sở  SXM và mức bồi thường đối với mỗi lao động cho phù hợp, đảm bảo đồng thuận, có xác nhận của từng người lao động. Trên cơ sở đó thực hiện  BTTH cho chủ tàu, chủ cơ sở NTTS, SXM để cấp cho từng người lao động theo danh sách đã thống kê trên. 

     UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định tổng mức BTTH cho các đối tượng thuộc địa phương quản lý gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính tổng hợp trước ngày 5/10/2016. Bộ NN&NT chủ trì thẩm tra, xác định kinh phí bồi thường của từng địa phương gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/10/2016. Thời gian tính bồi thường tối đa là 6 tháng (từ tháng 4/2016 - 9/2016).

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 2680408