--%>

     Ngày 6/10/2016, Bộ TN&MT ban hành Quyết định 2310/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.

     Đây là Chương trình nằm trong 21 chương trình mục tiêu được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 73/NQ-CP. Theo Quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 trình Bộ trưởng Bộ  TN&MT xem xét, quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội đồng thẩm định do ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng BộTN&MT làm Chủ tịch.

 

Minh Viễn

Thống kê

Lượt truy cập: 2796352