--%>

      Kính gửi: Quý bạn đọc

     Tạp chí Môi trường - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về môi trường; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý, cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu, cũng như những vấn đề môi trường liên quan đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

     Năm 2018, ngoài các số xuất bản định kỳ hàng tháng, Tạp chí Môi trường dự kiến xuất bản 4 số Chuyên đề, nội dung tập trung đăng tải các bài viết giới thiệu, trình bày các ý tưởng, đề xuất, kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, qua đó trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức trong lĩnh vực môi trường và liên quan. Các bài đăng trong số Chuyên đề được Hội đồng Biên tập là các nhà khoa học, quản lý hàng đầu trong lĩnh vực môi trường thẩm định và đánh giá nội dung, được tính điểm phong học hàm PGS.GS và tính điểm điều kiện để bảo vệ luận án tiến sĩ, xét tuyển đầu vào nghiên cứu sinh. Các bài viết trên Tạp chí Môi trường bản in cũng sẽ được đăng tải trên Tạp chí điện tử (www.tapchimoitruong.vn) để bạn đọc trong cả nước tiếp cận, chia sẻ nhanh chóng và thuận tiện.

     Đây là diễn đàn mở đối với các nhà khoa học, quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, viện cơ sở nghiên cứu trong cả nước giới thiệu đăng tải các công trình, thành tựu của mình.

     Tạp chí rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nhận các bài viết để đăng tải trong các số chuyên đề này. Dự kiến năm 2018, các số chuyên đề sẽ được xuất bản vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Để thuận tiện cho việc thẩm định, biên tập nội dung, trình bày đảm bảo chất lượng, xin tham khảo thể lệ viết và gửi bài được đính kèm theo.

     Tạp chí Môi trường trân trọng kính mời và cảm ơn sự cộng tác.

 

BAN BIÊN TẬP

Bài viết liên quan

Thống kê

Lượt truy cập: 462750