--%>

     Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gần đây đã đặt hàng cho ngành Nông nghiệp trong 10 năm tới phải đứng vào tốp 15 nước phát triển nhất thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Kế hoạch này chỉ có thể đạt được khi Chính phủ thúc đẩy đổi mới ngành Nông nghiệp.

     Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững không chỉ đòi hỏi việc đầu tư rất lớn mà còn yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ và hệ thống chính sách ổn định. Đây là ba yếu tố then chốt để hiện thực hóa kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp.

 

 

     Ứng dụng công nghệ hiện đại và giải pháp nông nghiệp tiên tiến trong những thập kỷ vừa qua cho phép người nông dân sản xuất ra nguồn lương thực an toàn, giá thành hợp lý và giàu dinh dưỡng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

     Trong chuỗi sản xuất này, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng, là công cụ hữu hiệu trong việc sản xuất nhiều lương thực thực phẩm hơn với ít nguồn tài nguyên hơn. Thiếu đi công cụ quan trọng này, hơn nửa sản lượng lương trồng trên toàn thế giới sẽ bị thất thoát do tác hại từ sâu hại, cỏ dại, bệnh hại và có thể dẫn đến những thiệt hại to lớn về kinh tế cũng như về môi trường. Để thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, cần có sự bảo đảm chắc chắn rằng người nông dân tiếp tục được sử dụng và được tập huấn nghiêm ngặt về cách sử dụng an toàn, hiệu quả các sản phẩm BVTV. Đây là điều kiện tiên quyết để người nông dân tiếp tục sản xuất ra nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng với giá thành phù hợp.

     Trên tinh thần đó, theo đề xuất của các Doanh nghiệp, Hiệp hội sản xuất và kinh doanh trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đề nghị Chính phủ tham vấn rộng rãi ý kiến chuyên sâu với các bên hữu quan trong và ngoài nước, đánh giá dựa trên cơ sở khoa học với những quy chuẩn và phương pháp được quốc tế công nhận trong quá trình rà soát các sản phẩm thuốc BVTV. Đồng thời, các Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ cần đưa ra một lộ trình cụ thể và phù hợp triển khai quá trình rà soát này nhằm đảm bảo người nông dân tiếp tục được sử dụng công cụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp vốn là một ngành mũi nhọn của quốc gia. Lộ trình này là rất cần thiết và nhất quán với chỉ đạo của Thủ tướng về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm thúc đẩy thương mại và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, bên cạnh đó đẩy mạnh công khai minh bạch.

     Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BVTV cam kết trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu quan trọng về bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo đó, các Công ty sẽ tiếp tục hợp tác hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để nghiên cứu phát triển các sản phẩm thay thế từ thiên nhiên, cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng thuốc BTVT an toàn và hiệu quả cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm rút ngắn 30% số lượng tên thương phẩm vào năm 2021 mà không ảnh hưởng đến tính bền vững và khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cũng cần áp dụng để hạn chế việc nhập khẩu trái pháp luật.

 

Anh Tuấn

Thống kê

Lượt truy cập: 2826658