--%>

    Ngày 14/10, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo về mô hình thí điểm phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

 

Quang cảnh Hội thảo

 

    Trong thời gian qua, công tác phân loại CTRSH theo tiêu chuẩn rác đốt được, rác không đốt được và rác nguy hại được TP. Cần Thơ triển khai thực hiện thí điểm từ năm 2018 tại quận Ninh Kiều và một số phường thuộc quận Bình Thủy, Cái Răng, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của người dân về công tác phân loại CTRSH; đảm bảo CTRSH trước khi thu gom, vận chuyển đáp ứng yêu cầu của Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ.

    Cùng với đó, từ năm 2019 đến nay, công tác phân loại rác thải được nhân rộng trên địa bàn TP. Cần Thơ, đáp ứng theo yêu cầu phân loại rác thải tại nguồn cho nhà máy… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc phân loại CTRSH tại nguồn cũng gặp khó khăn ở một số địa phương khi việc phân loại chưa triệt để, thu gom, vận chuyển, xử ý các chất thải rác không đốt được, chất thải rắn nguy hại chưa tốt, còn lẫn lộn…

    Tại Hội thảo, một số đại biểu đã đưa ra phương án phân loại CTRSH theo tiêu chuẩn: đốt được, không đốt được, chất thải nguy hại và chất thải tái chế. Đại diện đoàn chuyên gia nghiên cứu của JICA cũng trình bày hệ thống thu phí theo lượng xả thải cho mô hình phân loại và thu gom rác thải tại Nhật Bản. Đại diện Vụ quản lý chất thải (Tổng cục Môi trường) giới thiệu về vấn đề áp dụng thu phí theo lượng phát thải theo dự thảo Luật BVMT (sửa đổi).

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2769251